Obsługa finansowa wspólnot mieszkaniowych

Kobieta podpisująca dokumenty

Wiemy, jak czasochłonna, wymagająca zaangażowania i dokładności jest obsługa finansowa wspólnot mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw zarządcom takich obiektów, oferujemy swoje wsparcie w tym zakresie. Nasza firma współpracuje z klientami z Białegostoku, odciążając ich w bieżących sprawach księgowych. Zalicza się do nich:

  • prowadzenie rachunku bieżącego wspólnoty,
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń związanych z eksploatacją budynku,
  • przygotowywanie deklaracji ZUS,
  • wystawianie zaświadczeń dla mieszkańców,
  • rozliczanie składek i opłat ponoszonych przez mieszkańców,
  • sporządzanie planów wydatków,
  • zestawianie sald, podsumowanie zysków i strat,
  • planowanie prac naprawczych, uwzględnianie ich w budżecie,
  • opracowywanie budżetów w cyklach miesięcznych, kwartalnych, rocznych,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda wspólnota może mieć inne potrzeby względem obsługi finansowej i naszego udziału w niej. Skontaktuj się, by porozmawiać o indywidualnej ofercie!

 

Inne usługi związane z budżetem

Zarządzanie budżetem wspólnoty mieszkaniowej to jednak znacznie szerszy zakres niż wymieniony powyżej. Składa się na niego również negocjowanie najkorzystniejszych warunków finansowych z dostawcami mediów oraz ubezpieczycielami. Naszym zadaniem jest zbieranie ofert, porównywanie ich i przedstawianie osobom decyzyjnym już tych wyselekcjonowanych i najbardziej atrakcyjnych.

Poprzez prowadzenie ewidencji napraw i innych wydatków ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową, możemy też ocenić, które koszty są za wysokie, a których można się całkowicie pozbyć. Optymalizacja wydatków to coś, na czym świetnie się znamy!

Zapraszamy do współpracy w ramach obsługi finansowej wspólnot mieszkaniowych z Białegostoku. Gwarantujemy profesjonalne podejście i obsługę na doskonałym poziomie.