Administrowanie nieruchomościami

Stos arkuszyPowierzenie administrowania nieruchomościami firmie zewnętrznej to obecnie popularna i ekonomiczna praktyka. Na zlecenie przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czuwamy nad budżetami, prowadzimy bieżące konserwacje i naprawy, świadczymy usługi porządkowe. Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach, które wymagają znacznego zaangażowania czasu. Tobie z kolei nasze wsparcie gwarantuje więcej wolnego czasu i możliwość realizowania bardziej wyspecjalizowanych zadań.

Zobacz, w jakim zakresie wspieramy wspólnoty mieszkaniowe i nie tylko. Skontaktuj się, aby poznać szczegółową ofertę, zamówić wycenę oraz skorzystać z naszych usług.

 

Wspieranie wspólnot mieszkaniowych

Ścisła współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni oznacza dla nas maksymalne zaangażowanie w Twoje bieżące sprawy. Zalicza się do nich:

  • obsługiwanie zebrań wspólnoty – organizowanie, przeprowadzanie, pilnowanie porządku spotkań, protokołowanie przebiegu, zliczanie głosów,
  • przygotowywanie opinii dotyczących eksploatacji obiektu,
  • opiniowanie uchwał,
  • przygotowywanie korespondencji,
  • prowadzenie ewidencji mieszkańców,
  • negocjowanie warunków ubezpieczeń, podłączania i obsługi instalacji,
  • bieżące konserwacje i naprawy,
  • dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • optymalizowanie kosztów funkcjonowania obiektów ,
  • obsługa finansowa wspólnoty lub spółdzielni.

Jak widzisz, zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Administracja obiektami obejmuje wiele czynności i zadań, których chętnie się podejmujemy. Klientów z Białegostoku zapraszamy do ustalenia indywidualnego zakresu wsparcia, jak również zamówienia wyceny.